18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 16 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2007 a Plán činnosti Agentúry na rok 2008

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 17 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 18 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 13 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 147 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
456 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2007 a Plán činnosti Agentúry na rok 2008 Uznesenie č.456/2008

Hlasovania:

Názov
0027.pdf