18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 22 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 63 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 103 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
462 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008 Uznesenie č.462/2008

Hlasovania:

Názov
0036.pdf