18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 25.i Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v katastrálnom území Vajkovce s Východoslovenskou distribučnou, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 67 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 94 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
470 Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v katastrálnom území Vajkovce s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Uznesenie č.470/2008

Hlasovania:

Názov
0044.pdf