18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 73 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 36 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 89 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
448 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.448/2008

Hlasovania:

Názov
0017.pdf
0018.pdf
0019.pdf