18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 89 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
449 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.449/2008

Hlasovania:

Názov
0020.pdf