18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 24 Návrh na vytvorenie komisie na prípravu súťažných podmienok pre výber strategického partnera na prevádzkovanie nemocníc vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 71 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania