18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 27 Záver

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Iny 98 Kb Iny
Iny č.2 84 Kb Iny

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania