18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 26.b Určenie polročnej odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
474 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za polročné plnenie úloh Uznesenie č.474/2008

Hlasovania:

Názov
0048.pdf