18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 18. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
442 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.442/2008

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf
0005.pdf
0006.pdf
0007.pdf
0008.pdf
0009.pdf