18-2008 Dátum konania 23. 6. 2008 09:00

18-2008

Bod č. 9 Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 66 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 387 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu č.2 63 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 56 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 77 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.1 53 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 52 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 53 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.4 101 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.5 143 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.6 53 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.7 54 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 68 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
450 Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.450/2008

Hlasovania:

Názov
0021.pdf