19-2008 Dátum konania 27. 8. 2008 09:00

19-2008

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 19. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie a voľba členov volebnej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
475 Schválenie programu, voľba členov volebnej komisie a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.475/2008

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf
0005.pdf
0006.pdf