19-2008 Dátum konania 27. 8. 2008 09:00

19-2008

Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 88 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
481 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.481/2008

Hlasovania:

Názov
0015.pdf