19-2008 Dátum konania 27. 8. 2008 09:00

19-2008

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 63 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 83 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 85 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 69 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 68 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
482 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Uznesenie č.482/2008

Hlasovania:

Názov
0016.pdf