20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
508 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.508/2008

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf
0005.pdf
0006.pdf