20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 10 Návrh uznesenia k Vojenskej leteckej nemocnici v Košiciach

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
516 Zaradenie materiálu o prijatí uznesenia k plánovanému zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. Košice na mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci november 2008 Uznesenie č.516/2008

Hlasovania:

Názov
0015.pdf