20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení hranice aglomerácie pre účely spracovania strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 78 Kb Dôvodová správa
Dôvodová správa č.1 230 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 68 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 166 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.1 542 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 176 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
519 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení hranice aglomerácie pre účely spracovania strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom Uznesenie č.519/2008

Hlasovania:

Názov
0020.pdf