20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 6 Dodatok k Zásadám tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 62 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 70 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
512 Dodatok k Zásadám tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.512/2008

Hlasovania:

Názov
0011.pdf