20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 11 Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja uznesením č. 407/2008 zo dňa 28. apríla 2008

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 68 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 39 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
517 Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja uznesením č. 407/2008 zo dňa 28. apríla 2008 Uznesenie č.517/2008

Hlasovania:

Názov
0016.pdf