20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 23 Informácia o rozsahu škôd na majetku KSK, náklady na opravu poškodeného majetku, postup Úradu KSK počas povodní vo vzťahu k subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti a opatrenia na ochranu objektov KSK pred povodňami do budúcnosti

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 67 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 92 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu č.1 58 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 53 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 150 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
533 Informácia o rozsahu škôd na majetku KSK, náklady na opravu poškodeného majetku, postup Úradu KSK počas povodní vo vzťahu k subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti a opatrenia na ochranu objektov KSK pred povodňami do budúcnosti Uznesenie č.533/2008

Hlasovania:

Názov
0034.pdf