20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 9 Stav príprav Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pri zabezpečovaní prechodu na EUR

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 96 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 100 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
515 Stav príprav Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pri zabezpečovaní prechodu na EUR Uznesenie č.515/2008

Hlasovania:

Názov
0014.pdf