20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 14 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení na základe nadobudnutia účinnosti zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 66 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 69 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 76 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 120 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
520 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Uznesenie č.520/2008

Hlasovania:

Názov
0021.pdf