20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 21 Informatívna správa o zrealizovanom projekte z fondov EÚ "Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického kraja"

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 142 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
531 Informatívna správa o zrealizovanom projekte z fondov EÚ "Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického kraja" Uznesenie č.531/2008

Hlasovania:

Názov
0032.pdf