20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na rozvoj športu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 63 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 131 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 92 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 118 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 93 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 108 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 64 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
518 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na rozvoj športu Uznesenie č.518/2008

Hlasovania:

Názov
0017.pdf
0018.pdf
0019.pdf