20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 15 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom vo Viničkách

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 55 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 116 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
521 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom vo Viničkách Uznesenie č.521/2008

Hlasovania:

Názov
0022.pdf