20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 17.b Návrh na zmenu siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja-Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria" so sídlom v Moldave nad Bodvou

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 514 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
523 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria" so sídlom v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.523/2008

Hlasovania:

Názov
0024.pdf