20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 17.c Návrh na zmenu siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja-Zrušenie rozpočtovej organizácie "Hvezdáreň Medzev", so sídlom Štóska 174, 044 25 Medzev

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 180 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
524 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zrušenie rozpočtovej organizácie "Hvezdáreň Medzev" so sídlom Štóska 174, 044 25 Medzev Uznesenie č.524/2008

Hlasovania:

Názov
0025.pdf