20-2008 Dátum konania 27. 10. 2008 10:00

20-2008

Bod č. 27 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „ Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 65 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 84 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
543 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a Mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „ Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava“ Uznesenie č.543/2008

Hlasovania:

Názov
0047.pdf