22-2008 Dátum konania 8. 12. 2008 10:00

22-2008

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 22. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
550 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.550/2008

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf