22-2008 Dátum konania 8. 12. 2008 10:00

22-2008

Bod č. 17.d Vzdanie sa členstva v radách škôl - Športové gymnázium, tr. SNP 104 v Košiciach a Gymnázium, Opatovská 7 v Košiciach

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
572 Vzdanie sa členstva delegovaných zástupcov zriaďovateľa v rade školy Uznesenie č.572/2008

Hlasovania:

Názov
0026.pdf