22-2008 Dátum konania 8. 12. 2008 10:00

22-2008

Bod č. 13 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie č.1 68 Kb Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie č.2 68 Kb Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie č.3 68 Kb Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie č.4 68 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 120 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
562 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Skároš-Holloháza-obnova cesty" Uznesenie č.562/2008
563 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Trstené pri Hornáde - Kéked - obnova cesty" Uznesenie č.563/2008
564 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Streda nad Bodrogom-Káros-stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy" Uznesenie č.564/2008
565 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 -"Dlhá Ves-Domica-Aggtelek-štúdia trasovania preložky cesty II/587" Uznesenie č.565/2008

Hlasovania:

Názov
0016.pdf
0017.pdf
0018.pdf
0019.pdf