22-2008 Dátum konania 8. 12. 2008 10:00

22-2008

Bod č. 9 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 -2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 54 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 62 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 154 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
558 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 -2013 Uznesenie č.558/2008

Hlasovania:

Názov
0012.pdf