22-2008 Dátum konania 8. 12. 2008 10:00

22-2008

Bod č. 8 Návrh na Zmeny VZN KSK č. 3/2003 o spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení VZN č. 1/2006 schváleného uzn. č. 47/2006 dňa 3.4.2006 a zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom KSK uzn. č. 184/2006 dňa 11.12.2006

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 69 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 69 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
557 Zmeny VZN KSK č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení VZN č. 1/2006 schváleného uzn. č. 47/2006 dňa 3.4.2006 a zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom KSK uzn. č. 184/2006 dňa 11.12.2006 Uznesenie č.557/2008

Hlasovania:

Názov
0011.pdf