22-2008 Dátum konania 8. 12. 2008 10:00

22-2008

Bod č. 18 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. .../2008, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 75 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 72 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 142 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
573 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 8/2008, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2008

Hlasovania:

Názov
0027.pdf