22-2008 Dátum konania 8. 12. 2008 10:00

22-2008

Bod č. 6.a Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 27 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 547 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
555 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.555/2008

Hlasovania:

Názov
0009.pdf