22-2008 Dátum konania 8. 12. 2008 10:00

22-2008

Bod č. 18.a Informácia o príprave Regionálnej surovinovej politiky a o zámere spoločnosti Tournigan realizovať dobývanie uránu v lokalite Jahodná Kurišková

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 52 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
574 Informácia o príprave Regionálnej surovinovej politiky a o zámere spoločnosti Tournigan realizovať dobývanie uránu v lokalite Jahodná Kurišková Uznesenie č.574/2008

Hlasovania:

Názov
0028.pdf