21-2008 Dátum konania 24. 11. 2008 14:00

21-2008

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 21. mimoriadneho rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
546 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.546/2008

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf