21-2008 Dátum konania 24. 11. 2008 14:00

21-2008

Bod č. 3 Stanovisko Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k plánovanému zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice, a. s. v Košiciach

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
548 Stanovisko Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k plánovanému zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice, a. s. v Košiciach Uznesenie č.548/2008

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf