23-2009 Dátum konania 16. 2. 2009 10:00

23-2009

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 23. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
585 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.585/2009

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf