23-2009 Dátum konania 16. 2. 2009 10:00

23-2009

Bod č. 14 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2007/2008

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 23 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1417 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
601 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2007/2008 Uznesenie č.601/2009

Hlasovania:

Názov
0020.pdf