23-2009 Dátum konania 16. 2. 2009 10:00

23-2009

Bod č. 15 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení podľa nového školského zákona

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 33 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 97 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
602 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení podľa nového školského zákona Uznesenie č.602/2009

Hlasovania:

Názov
0022.pdf
0023.pdf