23-2009 Dátum konania 16. 2. 2009 10:00

23-2009

Bod č. 6 Informácia o výsledku medzinárodného ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 25 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 27 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 154 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 118 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
589 Informácia o výsledku medzinárodného ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.589/2009

Hlasovania:

Názov
0008.pdf