24-2009 Dátum konania 27. 4. 2009 09:00

24-2009

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2009 a Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2008

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 197 Kb Dôvodová správa
Dôvodová správa 201 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
614 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2009, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2008 Uznesenie č.614/2009

Hlasovania:

Názov
0007.pdf