25-2009 Dátum konania 22. 6. 2009 09:00

25-2009

Bod č. 8 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu "SK0108-Rekontštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce-Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterap./rehab. centra" a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 27 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
650 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu "SK0108-Rekontštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce-Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterap./rehab. centra" a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK Uznesenie č.650/2009

Hlasovania:

Názov
0012.pdf