25-2009 Dátum konania 22. 6. 2009 09:00

25-2009

Bod č. 9 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately"

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 82 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 118 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
651 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ Uznesenie č.651/2009
652 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.652/2009
653 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.653/2009
654 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.654/2009
655 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.655/2009

Hlasovania:

Názov
0013.pdf