25-2009 Dátum konania 22. 6. 2009 09:00

25-2009

Bod č. 20 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ -Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 68 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 67 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
666 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia 16 – triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec Uznesenie č.666/2009
667 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku moderná“, Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov Uznesenie č.667/2009
668 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regonálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „RE – PRE Spiš – nová generácia“, Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves Uznesenie č.668/2009
669 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Obnova budovy Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave–kultúrnej pamiatky“,Gymnázium P.J.Šafárika,Akademika Hronca 1,04801 Rožňava Uznesenie č.669/2009
670 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Modernizácia a rekonštrukcia školy–Oblečieme tučniaka“,Stredná odborná škola obchodu a služieb,Školská 4,071 01 Michalovce Uznesenie č.670/2009
671 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy SPŠH Košice“, Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, 040 11 Košice Uznesenie č.671/2009
672 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva“, Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce Uznesenie č.672/2009
673 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie“, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Uznesenie č.673/2009
674 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1Infraštruktúra vzdelávania–„Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ zdravotníckej v Rožňave“,Stredná odborná škola zdravotnícka,Nám. 1.Mája 1,04801Rožňava Uznesenie č.674/2009
675 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Príprava kvalitných odborníkov v KSK pre služby v automobilovom priemysle(AP)“,SOŠ automobilová,Moldavská cesta2, 04199Košice Uznesenie č.675/2009
676 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Energo – Racio Project“, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, 041 52 Košice Uznesenie č.676/2009
677 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ – Szakközepiskola Grešáková 1 Košice“,SOŠ–Szakközepiskola,Grešáková 1,042 13 Košice Uznesenie č.677/2009
678 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„V kvalitnejších podmienkach kvalitnejšia odborná príprava a vzdelávanie“,Obchodná akadémia,Akademika Hronca 8,048 01Rožňava Uznesenie č.678/2009

Hlasovania:

Názov
0024.pdf