25-2009 Dátum konania 22. 6. 2009 09:00

25-2009

Bod č. 26.d Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu časti pozemku v katastrálnom území Gelnica

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 89 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 205 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
691 Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu časti pozemku v katastrálnom území Gelnica Uznesenie č.691/2009

Hlasovania:

Názov
0046.pdf