25-2009 Dátum konania 22. 6. 2009 09:00

25-2009

Bod č. 21.a Stav plnenia uznesenia č. 549/2008 zo dňa 24. 11. 2008 a hospodárska situácia nemocníc Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
679 Informatívna správa o stave plnenia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 zo dňa 24. 11. 2008 a stave hospodárenia nemocníc Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.679/2009

Hlasovania:

Názov
0025.pdf
0026.pdf
0027.pdf