25-2009 Dátum konania 22. 6. 2009 09:00

25-2009

Bod č. 25.a Personálne zmeny v Komisiách zdravotnej, sociálnej, školskej a Komisie na výber strategického partnera na prípravu súťažných podmienok na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je KSK

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
684 Personálne otázky v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.684/2009

Hlasovania:

Názov
0032.pdf
0033.pdf
0034.pdf
0035.pdf
0036.pdf
0037.pdf