25-2009 Dátum konania 22. 6. 2009 09:00

25-2009

Bod č. 28 Doplnenie uznesení Zastupiteľstva KSK č. 596,597,598,599,600 zo dňa 16. 2. 2009 k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 87 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 98 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
697 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 596 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.697/2009
698 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 597 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.698/2009
699 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 598 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.699/2009
700 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 599 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.700/2009
701 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 600 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.701/2009

Hlasovania:

Názov
0052.pdf