26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

26-2009

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 26. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
702 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.702/2009

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf